Sgip i gynnwys

Termau Cymraeg a welir yn aml mewn cylchgronau

[Change to English]

Gall chwilota trwy gyhoeddiadau Cymraeg brofi’n anodd i’r rheiny sy’n anghyfarwydd â’r eirfa. Mae darparu cyfieithiadau y tu hwnt i orchwyl y prosiect, ond ceir rhestr o rai geiriau cyffredin isod. Hefyd, mae geiriaduron ar-lein ar gael..

ail
second
Arglwydd
Lord
awdur
author
Awst
August
Chwefror
February
cyfres
series
cyfrol
volume
cyhoeddwr
publisher
Cymraeg
Welsh (language)
Cymreig
Welsh (culture)
cyntaf
first
Ebrill
April
gaeaf
winter
gan
by
golygydd
editor
Gorffennaf
July
gwanwyn
spring
haf
summer
Hydref
October or autumn
Ionawr
January
Mai
May
Mawrth
March
Medi
September
Mehefin
June
Rhagfyr
December
rhan
part
rhif
number
Syr
Sir
Tachwedd
November
trydedd
third
y
the
yr
the

Welsh alphabet and mutations

In the Welsh alphabet, the digraphs ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, and th are treated as separate letters, so in a Welsh alphabetic list Llandovery is listed after Longleat. In Welsh the initial letters of words are subject to lenition or elision depending on grammatical context, so that the word caer (fort) may appear in the text as caer, chaer, or gaer.

Welsh-English dictionaries online