Sgip i gynnwys

Telerau ac amodau

Gellir lawrlwytho, cadw ac argraffu unrhyw erthygl o'r wefan hon ar gyfer astudiaeth breifat neu ymchwil at bwrpas anfasnachol.

Mae nifer o erthyglau wedi eu trwyddedu i'w hail-ddefnyddio dan delerau ac amodau penodol.

Ceir rhestr isod o'r cyhoeddiadau, wedi eu trefnu yn ôl y telerau a'r amodau sy'n berthnasol iddynt. Mae hefyd grynodeb o'r defnydd a ganiateir ar waelod prif dudalen pob cyhoeddiad.

Sylwch os gwelwch yn dda fod rhai cyhoeddiadau yn cynnwys erthyglau sydd o dan Hawlfraint y Goron. Gellir defnyddio’r rhain mewn gwefannau, dogfennau neu adnoddau addysgu at bwrpasau addysgol ac anfasnachol. Ceir rhestr lawn o'r erthyglau dan sylw isod.

 


 

Gellir defnyddio'r deunydd yn y teitlau a ganlyn ar gyfer unrhyw bwrpas gan barchu hawliau moesol y crewyr:

 

Archaeologia Cambrensis

Bathafarn

Brycheiniog

Cambria

Cardiff Naturalists Society

Ceredigion : Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society

Ceredigion : Journal of the Ceredigion Historical Society

Cofiadur

Collections Historical & Archaeological relating to Montgomeryshire

Contemporary Wales

Cyhoeddiadau Cymdeithas Hanes Sir y Fflint

Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Sir y Fflint

Cylchgrawn Cymdeithas Hanesyddol Sir Benfro

Cylchgrawn Hanes Crefydd Cymru

Cylchgrawn Hanes Cymru

Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cymmrodor

Efrydiau Athronyddol

Fflam

Gwent Local History

Gwyddonydd

Hanes Cerddoriaeth Cymru

Journal of Welsh Ecclesiastical History

Llafur

Lleufer

Minerva

Morgannwg

Nature in Wales

Pembrokeshire Historian

Presenting Monmouthshire

Proceedings of the South Wales Institute of Engineers

South Wales Record Society

Studia Celtica

Tir Newydd

Traethodydd

Trafodion Cymdeithas Sir Faesyfed

Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion

Wales

Yr Arloeswr

 

Gellir defnyddio'r deunydd yn y teitlau a ganlyn ar gyfer defnydd anfasnachol yn unig, gan barchu hawliau moesol y crewyr:

 

Cristion

Cylchgrawn Cymdeithas Lyfryddol Gymreig

Gower

Llyfr yng Nghymru

Montgomeryshire Collections


Gellir defnyddio'r deunydd yn y teitlau a ganlyn ar gyfer defnydd anfasnachol yn unig, gan barchu hawliau moesol y crewyr.  Gellir defnyddio'r deunydd i greu gweithiau deilliadol dim ond ar gyfer defnydd addysgol:

 

Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru

Cennad

Cymru

Ford Gron

Heddiw

Llenor

Welsh Outlook

 Deunydd Hawlfraint y Goron

 

Gwarchodir yr erthyglau a'r eitemau canlynol gan Hawlfraint y Goron ac ni chaniateir eu hailddefnyddio heb ganiatâd gan OPSI (Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus).

 Mae'r cylchgronau a ganlyn yn cynnwys deunydd Hawlfraint y Goron: Archaeologia Cambrensis, Brycheiniog, Bulletin of the Board of Celtic Studies, Cambria, Ceredigion, Flintshire Historical Society Journal, Flintshire Historical Society Publications, Gower, Journal of the Pembrokeshire Historical Society, Montgomeryshire Collections, Morgannwg, Radnorshire Society Transactions, Studia Celtica, Welsh History Review

 

Archaeologia Cambrensis

 

Douglas B. Hague: Capel Newydd, Llangian (Caern.). Vol. 105 (1956), p. 142-144, unnumbered.

Douglas B. Hague: Maesyronnen Independent Chapel, Glasbury (Radn.). Vol. 105 (1956), p. 144, unnumbered, 145-147.

Peter Smith: Coldbrook House.Vol. 106 (1957), p. 64-71.

Douglas B. Hague: Ty Draw : a fourteenth-century cruck-hall. Vol. 107 (1958), p. 109-120, unnumbered

Peter Smith: A Welsh inscription in Hampshire.Vol. 107 (1958), p. 125.

Peter Smith: Ynysymaengwyn, Merioneth.Vol. 109 (1960), p. 173-179.

Douglas B. Hague: A small bronze pestle found on Mynydd Dolgoed, Merioneth. Vol. 109 (1960), p. unnumbered, 181.

C. J. Spurgeon: An early Christian stone from Carno (Mont.) Vol. 110 (1961), p. 155-156, unnumbered.

C. J. Spurgeon: Two Pembrokeshire earthworks. Vol. 112 (1963), p. 154-158.

C. J. Spurgeon: The mottes in the Vale of Montgomery. Vol. 114 (1965), p. 69-86.

C. H. Houlder: Dinorben. A hill-fort occupied in early iron age and Roman times, by Willoughby Gardner and H.N. Savory : Book review. Vol. 114 (1965), p. 189-191.

C. J. Spurgeon: Regional archaeologies - north Wales, by Katherine Watson : Book review. Vol. 114 (1965), p. 191.

Douglas B. Hague: Excavations at Sycharth Castle, Denbighshire, 1962-63. Vol. 115 (1966), p. 108-127.

Peter Smith: Medieval cruck-building and its derivatives, by F.W.B. Charles : Book review.Vol. 116 (1967), p. 221-222.

Harry Brooksby: A twelfth-century relic of Abbey Cwm-hir?Vol. 119 (1970), p. 132-133.

Douglas B. Hague: Mines, mills and furnaces: An introduction to industrial archaeology in Wales, by D. Morgan Rees : Book review. Vol. 119 (1970), p. 137.

Peter Smith: Illustrated handbook of vernacular architecture, by R.W. Brunskill : Book review.Vol. 121 (1972), p. 124-125.

Stephen Briggs: Two Breconshire rood loft illustrations. Vol. 123 (1974), p. 180-181.

Stephen Briggs: A prehistoric complex on Cefn Gwernffrwd, Carmarthenshire. Vol. 124 (1975), p. 111-113.

Stephen Briggs: Ireland in prehistory, by Michael Herity and George Eogan : Book review.  Vol. 126 (1977), p. 154-156.

C. J. Spurgeon: Castles, town defences, and artillery fortifications in Britain: a bibliography, 1945-74, by J.R. Kenyon :Book review. Vol. 127 (1978), p. 141-142.

Peter Smith: The architectural personality of the British Isles : Presidential address delivered at the one hundred an twenty-sixth annual summer meeting at Bangor, 1979.Vol. 129 (1980), p. 1-36, unnumbered.

Peter Smith: C.E.V. Owen (1901-1981). Vol. 130 (1981), p. 151-152.

Peter Smith: The vernacular architecture of Brittany, by Gwyn I. Meirion-Jones :Book review.Vol. 133 (1984), p. 160-162.

Peter Smith: Das Deutsche Bauernhaus, by Karl Baumgarten :Book review.Vol. 133 (1984), p. 163-165.

Douglas B. Hague: Cardiganshire silver and the Aberystwyth mint in peace and war, by George C. Boon :Book review. Vol. 134 (1985), p. 253-254.

Richard Suggett: A bibliography of the history of Wales, compiled by Philip Henry Jones: Book review. Vol. 140 (1991), p. 167-169.

Richard Suggett: Historic Carmarthenshire homes and their families, by Francis Jones: Book review. Vol. 140 (1991), p. 173-174.

Toby Driver: St. Lythans chambered tomb, south Glamorgan. Vol. 141 (1992), p. 181-182.

Stephen Briggs: The late bronze age hoard from Allt Gelli Felen, Myddfai, Carmarthenshire, and other recent finds of South Welsh axes. Vol. 144 (1995), p. 37-51.

Stephen Briggs: A neolithic and early bronze age settlement and burial complex at Llanilar, Ceredigion. Archaeologia Cambrensis, Vol. 146 (1997), p. 13-59.

C.J. Spurgeon, D.J. Roberts & Howard J. Thomas: Salt House, Port Eynon : a sixteenth-century saltworks in Gower. Vol. 146 (1997), p. 117-126.

C.J. Spurgeon and Howard J. Thomas: Marsh House, East Aberthaw : a seventeenth-century fortified tobacco store in Glamorgan. Vol. 146 (1997), p. 127-137.

C.J. Spurgeon and Howard J. Thomas: Caerphilly Castle : the Civil War redoubt. Vol. 147 (1998), p. 181-193.

C. J. Spurgeon: Ludlow Castle. Its history and buildings, edited by Ron Shoesmith and Andy Johnson. Swansea Castle, by Bernard Morris : Book review. Vol. 147 (1998), p. 255-258.

C. J. Spurgeon: Hen Domen, Montgomery : a timber castle on the English-Welsh border : a final report, by Robert Higham and Philip Barker, et. al : Book review. Vol. 148 (1999), p. 235-238.

Stephen Hughes: Thomas Thomas, 1817-88: the first national architect of Wales. Vol. 152 (2003), p. 69-166.

 

Brycheiniog

 

C. J. Spurgeon: Builth Castle. Vol. 18 (1978/79), p. 47-59.

 

Bulletin of the Board of Celtic Studies

 

Stephen Briggs: A middle bronze age palstave from near Llanidloes., Vol. 27, Pt. 2 (May 1977), p. 327.

H. J. Thomas: Excavations of burnt mounds at Carne, nr. Fishguard, 1979 and 1981 /Vol. 33 (1986), p. 245-265.

 

Cambria

 

C. H. Houlder: Man in the Welsh Quaternary /Vol. 4, no. 1 (1977), p. 98-104.

 

Ceredigion

 

Bob Owen: Ymfudo o Sir Aberteifi i Unol Daleithau America o 1654 hyd 1860. Vol. 2, no. 4 (1955), p. 234, Plan of Brogynin.

C. H. Houlder: The excavation of a barrow in Cardiganshire. Vol. 3, no. 1 (1956), p. 11-23.

C. H. Houlder: Recent excavations in old Aberystwyth /Vol. 3, no. 2 (1957), p. 114-117.

C. H. Houlder: The excavations of a barrow in Cardiganshire. Vol. 3, no. 2 (1957), p. 118-123.

L.A.S. Butler: The excavation of a long hut near Bwlch yr Hendre. Vol. 4, no. 4 (1963), p. 404, The upper Rheidol Valley.

D. Morgan Rees: Industrial archaeology in Cardiganshire. Vol. 5, no. 2 (1965), p. 117 Map shewing the Llywernog Watercourses.

Ieuan T. Hughes: Lwm Bwa. Vol. 5, no.4 (1967), p. 433, Lwm Bwa.

C. H. Houlder: The Aberystwyth Archaeological section / Vol. 5, no. 4 (1967), p. 434-438.

H. J. Thomas: Excavations at Princess Street, Aberystwyth. Vol. 6, no. 4 (1971), p. 438.

D.K. Leighton and D.M. Metcalfe: A cairn cemetery on Esgair Gerwyn Ceredigion. Vol. 8, no. 3 (1978), p. 360-362

C.S. Briggs: A plano-convex knife from Craig y Pistyll. Vol. 8, no. 4 (1979), p. 478

K.J. Cooper: Rhydir Uchaf. Vol. 9, no. 3 (1982), p. 247 Conjectural diagram and ground plan of Rhydhir uchaf before the eighteenth century rebuilding.

C.S. Briggs: Historical notes on the study of Megalithic and Bronze Age sites and finds from Ceredigion. Vol. 9, no. 3 (1982), p. 264-280

John Thomas: Saint David's College, Lampeter. Vol. 10, no. 1 (1984), p. 67. Alms-houses at Ewelme, Oxfordshire (after 1437) ; interior of quad.

A.J. Parkinson: Wheat, peat and lead. Vol. 10, no. 2 (1985), p. 111-130

C. J. Spurgeon: The castle in England and Wales: an interpretative history, D. J. Cathcart King : Book review. Vol. 11, no. 1 (1988/89), p. 87-88.

Stephen Briggs: A review of the archaeological potential of the Hafod landscape. Vol. 11 no. 2 (1990), p. 191-210.

Richard Suggett: Ty John Morgan and its roof : the medieval king-post in Cardiganshire. Vol. 11 no. 2 (1992), p. 425-432.

J.L. Davies and T.G. Driver: The discovery of a Roman coin hoard at Salem, Trefeurig, Aberystwyth. Vol. 13, no. 3 (1999), p. 1-4

Richard Suggett: The place-names of Cardiganshire, by Iwan Wmffre: Book rveiew. Vol. 15 no. 2 (2006), p. 123-126.

 

Flintshire Historical Society Journal

 

Stephen Briggs: Captain William Latham, topographical artist in Flintshire, 1816-25.Flintshire Historical Society Journal, Vol. 28, (1977/1978), p. 63-69.

Peter Smith: Myrddyn Bevan-Evans, M.A., F.S.A.Vol. 29, (1979/1980), p. unnumbered, 1-2.

 

Flintshire Historical Society Publications

 

C. H. Houlder: Rescue excavations at Moel Hiraddug :I.-Excavations in 1954-55. Vol. 19, (1961), p. 1-20.

 

Gower

 

Douglas B. Hague: Notes on Swansea Castle. Vol. 10 (1957), p. 3-9.

Douglas B. Hague: Burry Holms excavation 1965-1966. Vol. 17 (1966), p. 34-41.

Douglas B. Hague: Whiteford Point Lighthouse. Vol. 23 (1972), p. 44-46.

David Leighton: Some aspects of life and economy in medieval Pennard: the evidence of a fourteenth-century manor court roll. Vol. 55 (2004), p. 29-47.

 

Journal of the Pembrokeshire Historical Society

 

Tomb Effigy reputed to be that of the Lord Rhys at St. David's Cathedral: Vol. 8, (1998\1999), p. front cover.

Roger Turvey: The death and burial of an excommunicate prince : : the Lord Rhys and the Cathedral Church of St. David's: Vol. 8, (1998\1999), p. 5.

Roger Turvey: The death and burial of an excommunicate prince : : the Lord Rhys and the Cathedral Church of St. David's: Vol. 8, (1998\1999), p. 10.

Mark W. Merrony: Richard Fenton's 'Roman villa' at Ford revisited: Vol. 13, (2004), p 12.

 

Montgomeryshire Collections

 

Douglas B. Hague: Pontysgawryd, Montgomeryshire. Vol. 54. (1955-1956), p. 65-70.

Douglas B. Hague: Additional notes on Pontysgawryd, Meifod. Vol. 54, (1955-1956), p. 160-162.

Douglas B. Hague: The Old Pack-Horse Inn Welshpool. Vol. 55, Part 2 (1958), p. 125-127.

C. J. Spurgeon: The castles of Montgomeryshire. Vol. 59, Parts 1/2 (1966-6), p. 1-59.

C. J. Spurgeon: Gwyddgrug Castle (Forden) and the Gorddwr dispute in the thirteenth century. Vol. 57, Part 2 (1962), p. 125-136.

Richard Suggett: Ty-mawr in context. Vol. 89 (2001), p. 219-228.

 

Morgannwg

 

H. J. Thomas: The old parish church of St. Nicholas, Barry, Glamorgan. Vol. 121 (1972), p. 108-110.

Harry Brooksby: Archaeological notes. Vol. 17 (1973), p. 59-60; p. 62-64.

H. J. Thomas: Archaeological notes.Vol. 17 (1973), p. 64-65.

H. J. Thomas: Archaeological notes.Vol. 21 (1977), p. 92-95; p. 99-100.

C. J. Spurgeon and H. J. Thomas: Medieval Glamorgan: an interim report on recent fieldwork. Vol. 22 (1978), p. 14-41.

H. J. Thomas: Archaeological notes :Barry, St. Nicholas Churchyard (ST 1045 6696) /Vol. 27 (1983), p. 66-69.

H. J. Thomas: Archaeological notes : Penmark, Greencliffe (ST 0811 6862) /Vol. 27 (1983), p. 74-77.

H. J. Thomas: Archaeological Notes:Coldknap, Barry (ST. 1035 6634) /Vol. 32 (1988), p. 91.

H. J. Thomas: Archaeological notes :Eglwysnynnid farmhouse, Margam (SS 8031 8474 /Vol. 32 (1988), p. 93.

H. J. Thomas: Archaeological notes: old harbour, Barry (ST 1071 6684) /Vol. 33 (1989), p. 72-73.

H. J. Thomas: Archaeological Notes : St Cadoc's church, Cadoxton-Juxta-Barry (ST1300 6935)Vol. 33 (1989), p. 73-74.

H. J. Thomas: Archaeological Notes : Llanfyrnach church (SS9794 7460)Vol. 33 (1989), p. 74.

H. J. Thomas: Archaeological notes: Margam, West Glamorgan (SS 802 865) /Vol. 34 (1990), p. 94.

H. J. Thomas: Archaeological notes: St Nicholas's Church, Barry, South Glamorgan (ST 1045 6694) /Vol. 35 (1991), p. 89-90.

H. J. Thomas: Archaeological Notes : Cole farm, Coldknap, Barry, south Glamorgan (ST 1032 6635)Vol. 35 (1991), p. 92-93.

H. J. Thomas: Archaeological notes : Crynant chapel, West Glamorgan (SN 794 047) /Vol. 38 (1994), p. 122-123.

H. J. Thomas: Archaeological Notes : Cwmcidy sawmills, Porthkerry park, south Glamorgan (ST 094 675)Vol. 38 (1994), p. 126.

H. J. Thomas: Archaeological notes: Treguff House, Llancarfan, South Glamorgan /Vol. 39 (1995), p. 74-75.

Hilary M. Thomas: Llanmihangel, near Cowbridge : A tale of family fortunes and misfortunes: The first floor hall. Vol. 41 (1997), p. 12.

Harry Brooksby: Old Gower farmhouse and their families, by Bernard Morris :Book review. Vol. 42 (1998), p. 95-98.

Ralph A. Griffiths: Owain Glyndwr and the siege of Coity Castle, 1404-1405. Vol. 45 (2001), p. 13; p. 18; p. 24.

R.O. Roberts: The early zinc works at Casllwchwr (Loughor) near Swansea. Vol. 48 (2004), p. 7; p. 24.

 

Radnorshire Society Transactions

 

C. J. Spurgeon: Letters. Vol. 34 (1964), p. 64-65.

Harry Brooksby: The houses of Radnorshire. Vol. 38 (1968), p. 8-25.

Harry Brooksby: The houses of Radnorshire. Vol. 39 (1969), p. 48-67.

Harry Brooksby: The houses of Radnorshire. Vol. 40 (1970), p. 29-39.

Harry Brooksby: The houses of Radnorshire. Vol. 41 (1971), p. 22-54.

Harry Brooksby: The houses of Radnorshire. Vol. 42 (1972), p. 39-54.

Harry Brooksby: The houses of Radnorshire. Vol. 43 (1973), p. 64-78.

Harry Brooksby: The houses of Radnorshire. Vol. 48 (1978), p. 20-26.

Harry Brooksby: Llanddewi Hall.  Vol. 50 (1980), p. 68-72.

David Percival: The boundary of the medieval grange of Dolhelfa. Vol. 63 (1993), p. 42-44, unnumbered.

 

Studia Celtica

 

Stephen Aldhouse-Green, Christopher Houlder: Two Bronze Age perforated antler artefacts from the coast of north-west Wales /Vol. 30, (1996), p. 285-289.

C. J. Spurgeon: The Medieval town defences of Glamorgan / Vol. 35, (2001), p. 161-212.

R. F. Walker and C. J. Spurgeon: The custody of the De Clare castles in Glamorgan and Gwent, 1262-1263. Vol. 37, (2003), p. 43-73.

David Leighton: The demesne Manor of Pennard in the Lordship of Gower: a fourteenth century court roll. Vol. 37 (2003), p. 183-220.

 

Welsh History Review

 

Peter Smith: Farmhouses and cottages : Book review.Vol. 2, no. 3 (1965), p. 296-298.

Richard Suggett: Romilly’s visits to Wales, 1827-1854, by M. G. M. Morris : Book review. Vol. 19 no 4 (Dec. 1999), p. 760-862.

Stephen Hughes: Tarmac Papers: the archive and history initiative of tarmac, heavy buildings materials, volume II, by Revd Roy Fenn : Book review. Vol. 20, no. 3 (June 2001), p. 606-606.

Toby Driver: The Welsh border. Archaeology, history and landscape, by Trevor Rowley : : Book review. : Vol. 21, no. 3 (June 2003), p. 582-584.

Brian Malaws: A maritime fortress: the collections of the Wynnfamily at Belan fort, c. 1750-1950, by Michael Stammers : Book review, Vol. 21, no. 3 (June 2003), p. 600-601.