Sgip i gynnwys

I awduron a chyhoeddwyr

Mae digido a chyflwyno ar y we yn golygu 'ailgyhoeddi', felly mae angen caniatâd deiliaid yr hawlfraint. Mae'r prosiect wedi gofyn i'r cyhoeddwyr gysylltu â'u deiliaid hawlfraint i gael eu caniatâd, ond ni fydd modd dod o hyd i bob un. Mae'r cyhoeddwyr hefyd wedi cynnwys hysbysiad am y prosiect mewn rhifynnau diweddar, gan obeithio cyrraedd y deiliaid hawlfraint.

Os oes hawliau gyda chi dros ddeunydd sy'n cael ei gynnwys ar y wefan hon ac os hoffech ei weld yn cael ei dynnu o’r wefan, yna cysylltwch â ni trwy e-bost gan gynnwys y wybodaeth a ganlyn yn eich neges:

  • enw llawn, cyfeiriad a rhif ffôn;
  • natur eich hawl dros y deunydd;
  • pa ddeunydd yn union yr ydych yn cyfeirio ato (enw’r cylchgrawn/cylchgronau, cyfrol, rhifyn, dyddiad, tudalen).

Byddwn ni wedyn yn dechrau ar ein proses o dynnu'r deunydd i lawr.

E-bost: takedown@llgc.org.uk

Mae croeso i chi hefyd anfon llythyr yn cynnwys y manylion uchod at:

Prosiect Cylchgronau Cymru, Isadran Datblygiadau Digidol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU

 

Mae rhagor o wybodaeth am hawlfraint a pholisïau'r Llyfrgell Genedlaethol, ar brif wefan y Llyfrgell.