Sgip i gynnwys

Ynglŷn â’r wefan

Mae Cylchgronau Cymru Ar-lein yn rhoi i fyfyrwyr, athrawon ac ymchwilwyr fynediad di-dâl chwiliadwy ar-lein i gasgliad o gylchgronau Cymraeg a Chymreig o’r 19eg, 20fed a’r 21ain ganrif sy’n cael eu dal yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a sefydliadau partner. Mae’r deunyddiau hyn yn cwmpasu ystod eang iawn o destunau gan gynnwys y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol a thechnoleg.

O ganlyniad i’r rhyngwyneb arloesol a deinameg hwn ar y we gall y defnyddiwr bori a chwilio-yn-ôl-allweddair trwy gasgliad o deitlau cylchgronau a chyfnodolion mwyaf nodedig – adnodd sy’n cynnwys, yn ôl amcangyfrif, 400,000 tudalen o destun yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd.

Mae’r wefan yn cael ei chynnal gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ac mae’n cynnwys deunydd a drwyddedir gan gyhoeddwyr y cylchgronau. Gwaherddir rhai deunyddiau am resymau hawlfraint. Mae’r defnydd o’r wefan yn cael ei reoli gan delerau ac amodau.

Partneriaid Prosiect

Sefydlwyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru/National Library of Wales yn 1907 i gasglu, cadw a rhoi mynediad i wybodaeth gofnodedig o bob math a ffurf, yn enwedig gwybodaeth yn ymwneud â Chymru. Mae’n dal y casgliad mwyaf yn y byd o gylchgronau’n ymwneud â Chymru ochr yn ochr â deunydd printiedig arall, archifau, gweithiau celf ac Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru. Cartref y Llyfrgell yw Aberystwyth yng nghanolbarth Cymru.

JISC

Mae JISC yn cefnogi addysg bellach ac uwch, ac ymchwil yn y DU trwy ddarparu arweiniad yn y defnydd o Dechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu er cynorthwyo dysgu, addysgu, ymchwil a gweinyddu. Mae JISC yn derbyn cyllid oddi wrth holl gynghorau cyllido addysg bellach ac uwch y DU. Cefnogodd brosiect Cylchgronau Cymru Ar-lein trwy ei Raglen Ddigido/Digitisation Programme.

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru /Welsh Assembly Government yn cyflawni amrywiol swyddogaethau ar gyfer pobl Cymru ac mae’n brif ffynhonnell cyllid Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Cafwyd grant ychwanegol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i gefnogi prosiect Cylchgronau Cymru Ar-lein.

WHELF

Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) yn hybu cydweithrediad ac yn hwyluso mentergarwch mewn gwasanaethau llyfrgell ar gyfer addysg uwch yng Nghymru. Mae ei gyrff cysylltiedig a’u staff wedi cefnogi prosiect Cylchgronau Cymru ar-lein trwy gynnig cyngor, llenwi bylchau mewn rhediadau o gylchgronau, a sicrhau bod eu defnyddwyr yn ymwybodol o’r adnodd.

Jouve

Cwmni cyhoeddi o Ffrainc yw Jouve sy’n arbenigo mewn defnyddio OCR (Adnabyddiad Nodau Gweledol) i ddigido deunydd printiedig. Mae ganddynt brofiad o drin nifer o sgriptiau ansafonol, ac ymgymerodd y Cwmni â gwaith OCR ar gyfer prosiect Cylchgronau Cymru Ar-lein a oedd angen yr ymdriniaeth gywir o arwyddnodau (acenion) nas gwelir ond yn yr iaith Gymraeg, gan gynnwys ŵ ac ŷ.