Sgip i gynnwys

Ceredigion : Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society

 - 

Vol. 2, nos. 1-4 1952-1955

Ymfudo o Sir Aberteifi i Unol Daleithau America o 1654 hyd 1860

Tudalen flaenorol Cylchdroi i’r chwith Cylchdroi i’r dde Tudalen nesaf Delwedd wreiddiol Delwedd fwy Closio Gweld y testun PDF
Neidio i dudalen
passengers y Light House am 10 or gloch o'r nos a bore dranoeth yr
oeddem ar bwys tir ag yr oedd yr olwg yn gyffelyb ir Doleu bach nid
oeddem ni yn gaily gweled y Caeau gan mor wastad oeddynt ar coed
yn taflu drostynt ag ni a ddaethom oddeutu 60 milltir gyda'r tir or
South ir Gogledd ag ni a ddaethom ir Quarantine i sefyll am 2 or gloch
prydnhawn a chwedin fe gas y passingers ar sailers orchymyn i olchi
cymaint oedd o ddillad brwnton ag oedd ganddynt gwedin fe ddwedodd
y captain fod e'n meddwl y gallasem roddi ein dillad ir Golchdy oedd
yn belongo ir Quarantine a phan ewd a nhwy yno yr oedd hi yno yn
llawn ag yn ol y daethant ag yr oeddem ni yn enwedig yn ddigon diflas
wrth ei gweled nhwy yn dyfod yn ol canys dillad gwlenyn oedd
gennym ni fwyaf ag felly ni a wnaethom riw fath o olchad o honynt a
Dwfr Gwlaw ag oeddem gwedi ei lanw ir Hester pan yr oedd hi yn
bwrw a bore y 29ain fe ddaeth Hester bychan i'n ymhofyn ir Cei o
flaen y Quarantine a ni a a geisom agor ni a rhest or passinges i agor ei
packau ar Boxes i gael gweled a oedd y dillad a oeddynt yn lân a
chael gweled a oedd dim yn anghyfreithlon yn dyfod i mewn a chwedin
oddi yno lawr ir dref ag erbyn hynny yr oedd hi yn nos, ag yr oedd hi
yn ddiflas arnom felly ar y Cei heb wybod pa le y buasem yn cysgu y
noson honno ag yr oedd y Colera morbus yn y dref ag yr oeddem yn
clywed rhai yn dweud fod mwy na 10,000 o storages (shoppau) gwedi
ei cau ar dynion gwedi ffoi am ei Bywyd ir wlad ers o ddeutu 6 wythnos
yn 61 ag yr oeddynt yn dechrau dyfod yn ol pan yr aethom ir Ian ond
am ein Lodgings ni a lwcsiom yn dda iawn canys yr oedd y Tow-Boat
sef y rhai y mae y steam Boats yn ei llusgo ar hyd yr afonydd ni a
gytunasom a hwnw am Ddoler yr un fyned i Albany a rhai dan 12eg
oed am yr hanner a rhai dan 2 flwydd oed am ddim a yr oedd ein
lodgings am Ddim hyd nes byddem yn myned i bant sef ar y 4ydd
dydd. ni a welsom lawer iawn o gymru yn New York o sir fon a sir
fynwe ag o siroedd Eraill a chymro o sir fynwe an cyfarwyddodd ni at
office y Tow Boat ag fe gas nhad afael yn nhy ei frawd Benjn Thomas
Gynt ag nid oedd ond un or merched yn fyw sef yr hynaf Mary Thos.
yn 23ain oed a phan yr aeth fy nhad ir Ty attynt hi a gollodd y
dwfr oi llygaid a hi a ddaeth i lawr attom ni ir Tow Boat a hi an
gwahoddodd ni Drannoeth ir Ian ag ni a aethom ac a gawsom bob
greso gyda hi ai Llysdad ai llysfam cymry oedd ei Llysdad ai
Llysfam ond nid oedd hi yn galler ymwlya cymraeg ag yr oedd hi y[n]
gallu dyall cymraeg yn byrion a hi a ddaeth i lawr in hebrwng ir Llester
mewn Carriage a mam a nhad a Simon gyda hi ynddo a chwedin yr
oeddem yn myned i bant drannoeth fe fu un peth yn anghof arnaf i
hysbysu i chwi sef i mary fach gael y frech goch ar ol y frech wen ag ni
chas hi ddim ffisig ar ol y frech ag fe gododd rhiw beth fel scurfu arni
ar ol y frech ag fe fu yn agos cael myned ir hospital o achos hynny fe gas
Tudalen flaenorol Cylchdroi i’r chwith Cylchdroi i’r dde Tudalen nesaf Delwedd wreiddiol Delwedd fwy Closio Gweld y testun PDF
Neidio i dudalen

Cynhyrchwyd y testun hwn yn awtomatig o’r dudalen sydd wedi’i sganio ac nid yw wedi’i gwirio. Yn gyffredinol mae cywirdeb y llythrennau yn uwch na 99%, ond hyd yn oed wedyn gedy hyn un camgymeriad i bob can llythyren.

Crewyd a chyhoeddwyd y fersiwn digidol hwn o'r cylchgrawn yn unol â thrwydded a roddwyd gan y cyhoeddwr. Gellir defynddio'r deunydd ynddo ar gyfer unrhyw bwrpas gan barchu hawliau moesol y crewyr.