Sgip i gynnwys
Llun y clawr Thumbnail
Issues
Manylion cyhoeddwr Gwent Local History Council
Manylion cyhoeddi Cylchgrawn hanes lleol yn yr iaith Saesneg yw Gwent Local History sy’n ymddangos ddwywaith y flwyddyn ac sy’n cynnwys erthyglau ar bynciau hanesyddol, gyda chyfeirnodau, adolygiadau ar lyfrau, nodiadau a newyddion. Mae ei rifynnau wedi’u rhifo i ddilyn ymlaen o’i ragflaenydd, Presenting Monmouthshire, gan gychwyn ar rif. 41.
Math
Telerau'r trwydded Crëwyd a chyhoeddwyd y fersiwn digidol hwn o'r cylchgrawn yn unol â thrwydded a roddwyd gan y cyhoeddwr. Gellir defnyddio'r deunydd ynddo ar gyfer unrhyw bwrpas gan barchu hawliau moesol y crewyr.