Sgip i gynnwys
Llun y clawr Thumbnail
Issues
Manylion cyhoeddwr National Library of Wales
Manylion cyhoeddi Mae Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyfnodolyn blynyddol sy'n cynnwys erthyglau ysgolheigaidd ar destunau hanesyddol sy’n ymwneud â chasgliadau’r Llyfrgell. Mae’n cynnwys erthyglau Cymraeg a Saesneg. Pan gychwynwyd cyhoeddi'r cyfnodolyn, cyhoeddwyd dau ran yn flynyddol, i greu un cyfrol pedair rhan bob dwy flynedd; cyhoeddwyd un yn unig bob blwyddyn ers 2004. Cyhoeddwyd rhwng 1939 a 2008.
Math
Telerau'r trwydded Crëwyd a chyhoeddwyd y fersiwn digidol hwn o'r cylchgrawn yn unol â thrwydded a roddwyd gan y cyhoeddwr. Gellir defnyddio'r deunydd ynddo ar gyfer unrhyw bwrpas gan barchu hawliau moesol y crewyr.