Sgip i gynnwys
Llun y clawr Thumbnail
Issues
Manylion cyhoeddwr Pwyllgor Cyhoeddi Cristion
Manylion cyhoeddi Cyhoeddiad deufisol yw cylchgrawn Cristion ac mae’n cynnwys erthyglau ar destunau Cristnogol yng Nghymru, eitemau newyddion, adolygiadau o lyfrau, llythyron a chystadleuthau. Mae’n cynnwys cartwnau (na ddigidwyd am resymau hawlfraint). Fe’i gyhoeddwyd gyntaf yn 1983.
Math
Telerau'r trwydded Crëwyd a chyhoeddwyd y fersiwn digidol hwn o'r cylchgrawn yn unol â thrwydded a roddwyd gan y cyhoeddwr. Gellir defnyddio'r deunydd ynddo dim ond ar gyfer defnydd anfasnachol gan barchu hawliau moesol y crewyr.