Sgip i gynnwys
Llun y clawr Thumbnail
Issues
Manylion cyhoeddwr University of Wales Press
Manylion cyhoeddi Cyhoeddir Cylchgrawn Hanes Cymru / Welsh History Review mewn pedair rhan i bob cyfrol, un gyfrol bob dwy flynedd. Mae mwyafrif y deunydd yn Saesneg ond mae rhywfaint ohono yn y Gymraeg. Mae’n cynnwys erthyglau academaidd ac adolygiadau ar lyfrau. Dechreuodd gyhoeddi yn 1960 ac mae’n parhau o hyd; o Gyfrol 21 (2002) ymlaen, mae wedi’i gyhoeddi’n electronig gan Ingenta, yn ogystal â’r fersiwn papur. Nid ydynt ar gael ar Cylchgronau Cymru.
Math
Telerau'r trwydded Crewyd a chyhoeddwyd y fersiwn digidol hwn o'r cylchgrawn yn unol â thrwydded a roddwyd gan y cyhoeddwr. Gellir defynddio'r deunydd ynddo ar gyfer unrhyw bwrpas gan barchu hawliau moesol y crewyr.