Sgip i gynnwys
Llun y clawr Thumbnail
Issues
Manylion cyhoeddwr Gwasg y Fflam
Manylion cyhoeddi Cylchgrawn llenyddol Cymraeg ei iaith oedd Y Fflam yn ymddangos bob chwarter gan gynnwys barddoniaeth, storïau byrion, adolygiadau ar lyfrau a gwaith celf. Yn ogystal, mae’n cynnwys hysbysebion y cyhoeddwr. Bu ei olygyddion, J. Gwyn Griffiths, Davies Aberpennar, ac Euros Bowen, yn hyrwyddo gwaith awduron Cymraeg eu hiaith a ymlynai wrth Blaid Cymru a radicaliaeth, yn eu plith R S Thomas. Cyhoeddwyd rhwng 1946 a 1952
Math
Telerau'r trwydded Crewyd a chyhoeddwyd y fersiwn digidol hwn o'r cylchgrawn yn unol â thrwydded a roddwyd gan y cyhoeddwr. Gellir defynddio'r deunydd ynddo ar gyfer unrhyw bwrpas gan barchu hawliau moesol y crewyr.