Sgip i gynnwys
Llun y clawr Thumbnail
Issues
Manylion cyhoeddwr Canolfan y Llyfr = Centre for the Book
Manylion cyhoeddi Mae’r Llyfr yng Nghymru / Welsh Book Studies yn cyhoeddi erthyglau academaidd a beirniadol am gyhoeddiadau’r gorffennol a’r presennol yng Nghymru. Mae’n cynnwys deunydd Cymraeg a Saesneg (mae’r erthyglau Cymraeg yn cynnwys crynodebau Saesneg).
Math
Telerau'r trwydded Crëwyd a chyhoeddwyd y fersiwn digidol hwn o'r cylchgrawn yn unol â thrwydded a roddwyd gan y cyhoeddwr. Gellir defnyddio'r deunydd ynddo dim ond ar gyfer defnydd anfasnachol gan barchu hawliau moesol y crewyr.