Sgip i gynnwys

 

Mae Cylchgronau Cymru Ar-lein yn darparu mynediad di-dâl i ysgolheictod o Gymru. Mae ôl-rifynnau hyd at 50 o deitlau ar gael yma, yn amrywio o gyhoeddiadau academaidd a gwyddonol i gylchgronau llenyddol a phoblogaidd. Ymgymerwyd â’r gwaith o gyflwyno’r cylchgronau ar y we gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru gyda chefnogaeth JISC a  Llywodraeth Cynulliad Cymru, a chydweithrediad cyhoeddwyr ac awduron.

Mae rhifynnau cyflawn pob teitl wedi’u cynnwys; mae’r rhifyn diweddaraf y gellir ei gael yn dibynnu ar y cyhoeddwr, a bydd yn amrywio o deitl i deitl. Weithiau, bydd Papurau, cyfrolau Mynegai a Monograffau achlysurol yn cael eu cynnwys.

Ar hyn o bryd, nid yw’r adnodd yn cynnwys papurau newydd a chyhoeddiadau o’r tu allan i’r DU, nac ychwaith y 70 cyhoeddiad nas cafwyd caniatâd eu cyhoeddwyr hyd yma. Nid yw cyhoeddiadau electronig wedi’u cynnwys.

Nid oes modd dangos rhai tudalennau am resymau hawlfraint felly cuddiwyd eu cynnwys ar y wefan.

 

Porwch y cylchgronau sydd ar gael.