Sgip i gynnwys

 

 

 

Newyddion da! Rydym ni wrthi'n creu gwefan newydd sbon ar gyfer Cylchgronau Cymru i ddisodli'r wefan hon. Bydd y cylchgronau a fydd ar gael ar y wefan newydd yn rhychwantu cyfnod o dros ddwy ganrif, rhwng 1735 a 2006, ac fe fydd hi'n fyw i'r cyhoedd o ddiwedd Mawrth 2017.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau neu os hoffech chi brofi'r wefan newydd: profi.cylchgronau@llgc.org.uk

Gallwch ddilyn y newyddion diweddaraf ar Twitter hefyd: @welshjournals

____________________________________________________

 

Mae Cylchgronau Cymru Ar-lein yn darparu mynediad di-dâl i ysgolheictod o Gymru. Mae ôl-rifynnau hyd at 50 o deitlau ar gael yma, yn amrywio o gyhoeddiadau academaidd a gwyddonol i gylchgronau llenyddol a phoblogaidd. Ymgymerwyd â’r gwaith o gyflwyno’r cylchgronau ar y we gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru gyda chefnogaeth JISC a  Llywodraeth Cynulliad Cymru, a chydweithrediad cyhoeddwyr ac awduron.

Mae rhifynnau cyflawn pob teitl wedi’u cynnwys; mae’r rhifyn diweddaraf y gellir ei gael yn dibynnu ar y cyhoeddwr, a bydd yn amrywio o deitl i deitl. Weithiau, bydd Papurau, cyfrolau Mynegai a Monograffau achlysurol yn cael eu cynnwys.

Ar hyn o bryd, nid yw’r adnodd yn cynnwys papurau newydd a chyhoeddiadau o’r tu allan i’r DU, nac ychwaith y 70 cyhoeddiad nas cafwyd caniatâd eu cyhoeddwyr hyd yma. Nid yw cyhoeddiadau electronig wedi’u cynnwys.

Nid oes modd dangos rhai tudalennau am resymau hawlfraint felly cuddiwyd eu cynnwys ar y wefan.

 

Porwch y cylchgronau sydd ar gael.